JANNE LIAS - PORTFOOLIO

Kuidas meil läheb?

Interaktiivne veebileht
2022

Eksponeeritud näitusel:
"How are we?”, Post-gallery.online, veebinäitus. Kuraatorid Kelli Gedvil ja Kristen Rästas.

Kunstnikuvestlus:
Vaata siit
Küsivad Kelli Gedvil ja Kristen Rästas.

Näituse esileht, kuvatõmmis. Post-gallery.online, veebinäitus, 2022.
Näide tulemusest, kuvatõmmis. Post-gallery.online, veebinäitus, 2022.
Näide tulemusest, kuvatõmmis. Post-gallery.online, veebinäitus, 2022.
Ankeet, millele külastaja saab vastata, kuvatõmmis. Post-gallery.online, veebinäitus, 2022.

Näitus on järg "Kuidas läheb?" projektile, mis keskendus minu eneseuuringule.

Veebinäituse külastajal oli võimalus vastata valikule küsimustest, mida kasutan igapäevaselt oma heaolu mõõtmiseks. See võimaldas testida, kas samad küsimused sobivad ka talle, või on heaolu siiski liiga subjektiivne nähtus.

Peale vastamist kuvati kõigi vastajate vastuste põhjal genereeritud pilt. Kes vastata ei soovinud, sai kohe minna pilti vaatama.